WWW.Azjelaya.COM

Изработка на сайт за подаръци: WWW.Azjelaya.COM


Виж проекта

ЗаПроекта


jelaq

Създаване на дизайн за сайт за подаръци или сайт в ,който събираш, подреждаш и пазиш информация за нещата, които желаеш.
Изпълнение:
Създаване на подходящ дизайн
Вграждане на дизайн в система за управление
Технологии: HTML/CSS/JavaScript + PHP