Nosia.BG – рекламен сайт на фестивала на носията | Жеравна

Изработка на рекламен сайт на фестивала на носията | Жеравна със система за управление на съдържанието


Виж проекта

ЗаПроекта


 


Създаване на дизайн за сайта
Изпълнение:
Създаване на подходящ дизайн
Вграждане на дизайн в система за управление
Технологии: HTML/CSS/JavaScript + PHP/MySQL + WordPress