Уеб портал на с. Бял извор

Рекламен уеб портал с новинарска част на с. Бял извор


Виж проекта

ЗаПроекта


byalizvor

Рекламен уеб портал на с. Бял извор.
Система за разработка – WordPress.
Изпълнение:
Създаване на подходящ дизайн
Интегриране на дизайн в система за управление – WordPress
Мултиезичност
Технологии: WordPress