Рекламен сайт на тур оператор – „Хира Тур“

тур оператор – „Хира Тур“


Виж проекта

ЗаПроектаРекламен сайт на тур оператор – „Хира Тур“.
Система за разработка – WordPress.
Изпълнение:
Създаване на подходящ дизайн
Интегриране на дизайн в система за управление – WordPress
Мултиезичност
Технологии: WordPress